Deze website maakt gebruik van cookies Meer info? Verberg deze melding


De kernactiviteiten van ons werk worden gevormd door onderzoek & adviesonderwijsadvies en projectmanagement. Daarbij gaan we altijd uit van uw vraag en werken wij volledig 'op maat'. Wij verzorgen tevens diverse trainingen en workshops in het kader van de (persoonlijke) ontwikkeling van medewerkers en teams. Kenmerkend voor AO Consult is dat de verschillende kernactiviteiten vaak in elkaar overvloeien. Zo kan onderzoek leiden tot een nieuwe onderwijskundige ontwikkeling.

AO Consult werkt voor diverse opdrachtgevers in zowel de publieke sector als het bedrijfsleven. Wij beschikken over een breed netwerk, kennen uiteraard de infrastructuur van het Nederlandse onderwijsstelsel en de arbeidsmarkt, de wet- en regelgeving, maar ook de subsidiemogelijkheden.