Deze website maakt gebruik van cookies Meer info? Verberg deze melding

Talent in Zicht!

Elk kind heeft op zijn eigen manier talent voor Wetenschap en Techniek. Het onderwijs heeft een belangrijke taak om leerlingen te helpen die talenten te ontdekken. In Zeeland willen onderwijs en bedrijfsleven daarom gezamenlijk optrekken om leerlingen de gelegenheid te bieden zich op een attractieve manier te oriënteren op de wereld van wetenschap en techniek.

Ambitie
Het project ‘Talent in Zicht!’ heeft de ambitie om scholen, bedrijven en instellingen in Zeeland te motiveren en stimuleren om kinderen te enthousiasmeren voor de wereld van Wetenschap en Techniek. Belangrijke partners in het project zijn de besturen van de Zeeuwse basisscholen, het Technocentrum Zeeland, de Afdeling Pabo van de HZ University of Applied Science, Onderwijsadviesbureau RPCZ en het Wetenschapsknooppunt Zeeland.

Projectleiding
Cris is namens AO Consult gevraagd als projectleider van dit Zeeuwse initiatief. Cris: “Techniekeducatie staat inmiddels aardig in de picture dankzij onder meer Techniekpact. Maar in Zeeland waren daarvoor ook allerlei goede initiatieven te vinden. De uitdaging van het project is om de regionale samenwerking toekomstbestendig, oftewel ‘duurzaam’ te maken. Hierbij denken we aan het inrichten van een regionaal infopunt of kenniscentrum dat de verbindende factor moet worden tussen onderwijs en bedrijfsleven. Tegelijkertijd willen we Wetenschap, Techniek en Excellentie in het basisonderwijs verder verbreden en verdiepen. Hoe meer scholen en bedrijven aan de slag gaan, hoe beter!”.

Onderzoek
Het project staat aan het begin van een tweejarig traject en begint met onderzoek. Nina: “Het is belangrijk om helder te krijgen wat de huidige situatie is. Hoe ver staan de scholen op het gebied van Wetenschap en Techniek? En wat is de gewenste situatie? Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen straks keuzes gemaakt worden t.a.v. ondersteuning, scholing of advies voor Wetenschap en Techniek op school. Daarbij willen we vraaggericht gaan werken, de vraag van de school moet leidend zijn.”

Kennisdeling
Cris: “Het mooie van het project is dat andere regio’s ook profiteren. De leeropbrengsten van dit project worden bijvoorbeeld gedeeld met de techniekregio Zuid-Holland. Zij kunnen als ze dat willen ook aanhaken bij de projectactiviteiten. Daarnaast wordt er op landelijk niveau kennis en ervaring gedeeld met vergelijkbare initiatieven.”

Wilt u meer informatie over dit project? Mail naar c.vd.weele@aoconsult.nl

< Terug naar Thema's
 


Archief