Deze website maakt gebruik van cookies Meer info? Verberg deze melding

Inzicht in beroepen en opleidingen

Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt verandert voortdurend. Vanzelfsprekend moeten (beroeps)opleidingen goed blijven inspelen op de ontwikkelingen in de markt.
Inzicht in beroepenstructuren is van groot belang om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te optimaliseren. Inzicht in opleidingsstructuren is van belang om te beoordelen of opleidingen nog voldoende aansluiten op de behoeften van de arbeidsmarkt. Daarbij kan worden gekeken of, en waar, aanpassingen nodig zijn.

Verbeterde aansluiting door inzicht in beroepen- en opleidingsstructuren
AO Consult maakt de complexe structuur van de arbeidsmarkt en het onderwijs inzichtelijk. Met onderzoek en advies bieden we transparantie en verbeteren hiermee de wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Daar ligt onze passie én expertise.

Onze expertise
AO Consult heeft jarenlange ervaring op dit gebied. Voor specifieke branches en sectoren en ook op landelijk en Europees niveau brengen we beroepen en opleidingen systematisch in beeld. We geven advies hoe de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs kan worden versterkt.

Voorbeeld project: ESCO
AO Consult werkt mee aan de ontwikkeling van een Europese classificatie voor beroepen, opleidingen en competenties (ESCO). ESCO, een initiatief van de Europese Commissie, staat voor ‘European Skills/Competences, Qualifications and Occupations’. ESCO wordt ontwikkeld om binnen Europa de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. ESCO geeft in 25 talen voor alle beroepen op de Europese arbeidsmarkt aan welke competenties, vaardigheden en kwalificaties van belang zijn voor het betreffende beroep.

< Terug naar Thema's

 


Archief